• Könyvtárunk, mint - helyi feladatokat ellátó - nyilvános könyvtár fő feladatának tekinti, hogy a város és vonzáskörzetében élő állampolgárok információhoz való jogát a lehető legszélesebb körben érvényesítse;

  • Segítse a szabadidő hasznos eltöltését,

  • Az oktatás és az egész életen át tartó tanulás támogatását.

  • A könyvtár adjon lehetőséget azon készségek elsajátításához, amelyek lehetővé teszik a könyvtárban rendelkezésre álló számítástechnikai és egyéb, a tájékoztatásban szerepet játszó eszközök aktív használatát.

  • Törekedjünk a közéletben való részvétel, a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészetek kérdéseiben való eligazodás lehetőségének biztosítására.

  • A könyvtár segítse mindazokat, akik az oktatás különféle formáiban vesznek részt.

  • Dokumentumbázisa, szakemberei, információ- és kommunikáció technológiai készültségének megfelelő szinten vállalja a helyi lakosság korszerű igényeinek minőségi kielégítését, a kultúra terjesztésének küldetését.
  • Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja.

  • Közhasznú információs szolgáltatásokat nyújt.

  • A helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjti. 

  • Segíti az esélyegyenlőséget az információhoz való hozzáférés terén.